Trường Đại học
Cyber Ngoại ngữ Hàn Quốc(CUFS)-
nơi hội tụ cả thế giới.

Là cánh cửa tiến ra thế giới, CUFS đang chờ đón các bạn.
CUFS là trường Đại học đào tạo từ xa hàng đầu của
Hàn Quốc chuyên đào tạo các chuyên gia nhạy bén về xu hướng quốc tế.

CUFS đào tạo cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần
thiết để cạnh tranh và thành công trên đấu trường quốc tế.

APPLY
CUFS OVERVIEW
107 IMUN-RO, DONGDAEMUN-GU, SEOUL, 02450, KOREA TEL : 82-2-2173-2580
Copyright (C) 2014 . All Rights Reserved.